Går det godt i firmaet? Vid det med et virksomhedstjek

0
836
Revisor på arbejde

Går det egentlig godt i virksomheden? Du har nogle nøgletal at kigge på, hvis du ønsker at få en idé om det. Men ønsker du at få et par eksterne øjne på virksomhedens økonomi, ville det fx være en revisor, du kunne tage fat i. Hos revisorer kan du få virksomhedstjek af firmaets økonomi, hvor du får en vurdering af likviditeten. Sådan et virksomhedstjek ser både på likviditet på kort og langt sigt.

Lad en revisor i Odense se på likviditeten

Sidder du på Fyn, så få hjælp af en revisor i Odense til at vurdere, om du bør introducere nogle tiltag i virksomheden for at reducere faren for, at firmaet ikke kan betale sin gæld. Faktisk kan en revisor komme med konkrete anbefalinger til ting, der kan give firmaet en bedre likviditet. Hvad likviditet på kort sigt angår, kunne der fx være oversete muligheder for at nedbringe kapacitetsomkostninger.

Lær, hvor der er flest penge at tjene

Hvad så med likviditeten på langt sigt? Hvis revisoren ved et virksomhedstjek når frem til, at noget ikke kører optimalt, kan anbefalinger om rentabilitetsmålinger komme på tale. Ved sådan en måling ser man på, hvor fortjenesten ved salg af ydelser eller produkter er størst, og målingen kan evt. spille sammen med ændring af forretningsplanen, hvor I ændrer på målgruppen eller produktsortimentet.

Har du desperat brug for at få styr på økonomien?

Hvor et virksomhedstjek kan være en sjov ting at få udført, når du har en virksomhed, der fint formår at holde sig oven vande, og blot gerne vil vide, om potentialer for færre driftsomkostninger eller for øget indtjening overses, kan værdien af en revisors rådgivning ikke overvurderes, når virksomheden er i krise. Er din virksomhed kriseramt, kan en revisor hjælpe med at få en handlingsplan på benene.